Oorbellen m.b.t. de Groningse dracht zijn tamelijk zeldzaam. Mede door het kwetsbare karakter zijn vele paren verloren gegaan.

<edit>

Twee oorhangers behorende tot de Groninger dracht.

2e helft 19e eeuw.

Vervaardigd door J. Tholen te Winschoten.