Stichting Waslander-Danhuis

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het bijeenhouden en beheren van een antiekcollectie en het zorgen voor de expositie hiervan op een daarvoor passende wijze en plaats en voorts hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords.

 

Collectie antiek Streekdracht          Berend Kunst