Gouden brilletje

14 kr.  6.4 gr.

Omstreeks 1900

 

Gouden knijpbril.

Eind 19e eeuw.

 

Een gouden zogenaamde Schubert-bril.

2e helft 19e eeuw.