Bewoners en naaste familie van boerderij

Hermans Dijkstra te Midwolda vanaf 1832 tot 1994

 

 

 

 

Pieter Reint Buurma, geboren in 1810 te Oostwold. Gehuwd in 1831 met:

1. Ludewea Berends Engelkes en

2. Aaltje (Eiltje) Aaldriks Land

Overleden in Midwolda in 1877.

Pastelportret uit 1857, gemaakt door Berend Wierts Kunst.

Aeiltje  (Aaltje)  Jans Aaldriks Land, geboren in 1813 te Nieuw Beerta , de tweede echtgenote van Pieter Reint Buurma. Ze overleed in 1886 in Midwolda.

Pastelportret uit 1857, gemaakt door Berend Wierts Kunst.


 

In 1832 kocht het jong gehuwde stel Pieter Reint Buurma en Ludewea Berends Engelkes deze boerenplaats in Midwolda.  De vorige landbouwer had het bedrijf beëindigd en al het boerengerei op een boeldag verkocht.

Pieter Reint en Ludwea kochten de boerderij voor een bedrag van 16.000 gulden.

Op 18 september 1834 werd dochter Auwina geboren, hun enig kind. Vijf jaar later overleed Ludewea en werd achter de kerk in Midwolda begraven.

Pieter Reint Buurma huwde op 1842 opnieuw, nu met Aeiltje Land. Dat huwelijk bleef kinderloos.

  


Auwina Buurma huwde op 4 mei 1855 met een schatrijke boerenzoon uit Nieuwolda, Pieter Hermans. Zij was 20 jaar, hij werd op zijn trouwdag 22.

Uit familiebezit kreeg Pieter Hermans 65 hectare land voor het stichten van een nieuwe boerderij in Nieuwolda, waarmee in de loop van 1855 werd begonnen. 

 

 

Nog voor het jaar 1855 verstreken was kondigde de nieuwe generatie zich aan en op 8 april 1856 werd hun zoon geboren, Pieter Reint Hermans.

Grootouders Buurma in Midwolda waren maar wat trots op hun kleinzoon, maar de vreugde werd getemperd door de ziekte van de jonge vader.

Vier maanden na de geboorte van Pieter Reint overleed Pieter Hermans. Hij werd slechts 23 jaar oud.

 

Het lijkt erop dat het boerenbedrijf zo goed en zo kwaad als het ging werd voortgezet door de familie Hermans. Auwina had geen enkele ambitie het te exploiteren. 

De boerderij werd in 1865 overgenomen door Auwina's schoonzus Aaltje Hermans en haar man Hendrik Waalkens.

In 1859 trad Auwina opnieuw in het huwelijk en wel met Ellerus Harmannus Uniken, boer en vervener en vertrok met de kleine Pieter Reint naar Wildervank.

Daar werd in 1860 dochter Auwina Titia geboren, maar ruim een jaar later overleed ook Auwina Buurma. Ze werd maar 27 jaar oud.

 

En zo kwam de kleine Pieter Reint, de erfgenaam van de latere boerderij Hermans Dijkstra in 1867 naar Midwolda, waar zijn grootouders zich over hem ontfermden.

Pieter Reint Hermans werd in 1860 door Berend Wierts Kunst geportretteerd.

Ook van Auwina Titia is er nog een portret, helaas ongedateerd en ongesigneerd.

Auwina Titia groeide op bij de familie Uniken en trouwde later met Willem Alexander Paul Frederik de Leve.

Ook deze Auwina Titia werd niet oud, al in 1890 stierf ze en werd naast haar moeder in Wildervank begraven. ze werd maar 29 jaar. 


 

Na de dood van Pieter Reint Buurma op 19 december 1877, betrok kleinzoon Pieter Reint Hermans met zijn vrouw Tetje Detmers de boerderij.

Tetje kwam van Meeden en ze waren op 5 januari 1877 in het huwelijk getreden.

 

Pieter Reint en Tetje kregen drie kinderen. V.l.n.r. Pieter Reint (1879), Auwina (1882) en Etina Johanna (1877). De foto dateert van ongeveer 1895.

  

Pieter Reint (Buurma) Hermans, geboren 10 september 1879 en Etina Johanna, geboren 12 oktober 1877.

Foto 1882/1883.

 

Auwina, geboren op 9 november 1882.

Foto ca. 1895. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auwina (rechts) met vriendinnen.

 

ca. 1900


 

Pieter Reint (Buurma) Hermans en zijn echtgenote Talje Evers, 1902/1903.

 

Auwina Hermans, huwde in 1905 met Derk Doeko Dijkstra van Nieuwolda.

Foto  ca. 1905.

Etina Johanna huwde in 1899 met Nanno Hommes Tonkes uit Appingedam.

foto ca. 1900.


Vl.n.r.: Pieter Reint (Buurma) Hermans, Talje Evers, Auwina Hermans, Nanno Tonkes, Etina Hermans en Derk Doeko Dijkstra.

Foto omstreeks 1905.

 


Pieter Reint Hermans (1856-1931) en Tetje Detmers (1853-1924) toen ze als landbouwers plaats hadden gemaakt voor de volgende generatie en ze zelf naast de boerderij een kapitale villa lieten bouwen.Villa Hermans werd gebouwd in 1904,  vrijwel alle authentieke uitingen van de art nouveau uit de bouwtijd zijn behouden gebleven. 

In 2014 werd het pand met liefde en zorg  gerestaureerd.

    

Derk Doeko Dijkstra (achter) op de rijschool Alberda van Ekenstein in de stad Groningen.

Foto omstreeks 1905. 

Tet Dijkstra en broer Doeko op de stoep van de boerderij. 

Op 25 april 1905 huwde Auwina met Derk Doeko Dijkstra, een boerenzoon uit Nieuwolda.

Als herinnering aan hun twaalf en half jarig huwelijksfeest  in 1917 werd deze foto gemaakt, Auwina en Derk met hun kinderen Doeko (1906), Pieter Reint (1910) en dochter Tet (1908).

 

Van de drie kinderen van Rieter Reint Hermans en Tetje Detmers, huwde Etina met Nanno Tonkes en betrok een grote villa in Appingedam. Pieter Reint Buurma Hermans huwde met Talje Evers en werd landbouwer in Blijham.

Auwina bleef na het huwelijk met Derk in de ouderlijke boerderij in Midwolda wonen.

 

De kinderen Doeko, Pieter Reint Hermans Dijkstra en Tet.

Foto omstreeks 1922.

 

Twee keer boerderij Hermans Dijkstra

 

Pieter Reint Hermans Dijkstra (1910-1994) stierf ongehuwd en liet de boerderij na aan de Stichting Hermans Dijkstra.