ANBI informatie
Rekening nummer Bank: NL 24 ABNA 0847 4309 28

RSIN / Fiscaal nr. ANBI: 816223166 

Stichting Waslander-Danhuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). 
Deze  ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:  

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomsten-belasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek. 
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen). 

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001. 

    Ter voldoening aan de voorwaarden van de ANBI regeling vindt u onderstaand  bijlagen met informatie over de Stichting Waslander-Danhuis. 

Doelstelling:

 

De stichting heeft ten doel het bijeenhouden en beheren van een antiekcollectie en het zorgen voor de expositie hiervan op een daarvoor passende wijze en plaats en voorts hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords.

 

Actueel beleidsplan van de instelling  

 

De collectie van de stichting is deels ondergebracht in Museumboerderij Hermans Dijkstra, Reinste Abdenaweg 1  9681BC Midwolda en maakt een belangrijk deel uit van de historische inventaris. Een collectie religieuze kunst is in langdurig bruikleen afgestaan aan Museum Klooster Ter Apel.

Voorts richt het bestuur zich op uitbreiding van de collectie.

De belangrijkste speerpunten zijn het verwerven van sieraden behorende tot de Groninger Dracht en portretten van de in Nieuwolda geboren en in Groningen woonachtige portrettist Berend Kunst (1794-1881).

 

Beloningbeleid

 

 

De stichting kent geen beloning beleid.